WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 132 IM. SÁNDORA PETÖFIEGO W WARSZAWIE

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 132 w Warszawie otwarta jest  od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 18.00.

Głównie uczęszczają do niej uczniowie klas I - IV, w wyjątkowych przypadkach uczniowie klas starszych.

Opiekę nad dziećmi sprawują wykwalifikowani wychowawcy.

 

Świetlica szkolna zapewnia także opiekę doraźną uczniom podczas nieobecności nauczyciela przedmiotowego oraz tym, którzy zwolnieni są z danych zajęć lekcyjnych (np. basenu lub lekcji religii).

 

Oferujemy dzieciom:

  • Stałą opiekę wykwalifikowanej kadry
  • Zajęcia artystyczne (zajęcia plastyczne, techniczne, umuzykalniające, małe formy teatralne)
  • Gry i zabawy ruchowe w sali oraz na świeżym powietrzu
  • Pomoc przy odrabianiu lekcji
  • Zabawy taneczne
  • Konkursy recytatorskie, plastyczne, ortograficzne
  • Imprezy okolicznościowe 

Aby zapisać dziecko do świetlicy należy wypełnić Kartę Zgłoszenia Dziecka

do Świetlicy. Można ją pobrać ze strony internetowej w dziale Dokumentacja świetlicy szkolnej lub bezpośrednio u wychowawców.